Bezpieczna budowa

Remonty małe i duże

ISO

14001, 18001, 9001

BHP

Szkolenia, Ocena ryzyka, Badania, Stała obsługa, Dokumentacja, Audyty

Systemy bezpieczeństwa

Systemy oddymiania, Systemy sygnalizacji pożaru, Badania i pomiary, Instalacje elektryczne,

Środowisko

Opłaty środowiskowe

PPOŻ

Instrukcje Bez. Poż., Ćwiczenia, Szkolenia, Dokumentacja zab. przed wybuchem, Audyty